THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

Chia sẻ lên:
CHÂN GÀ

CHÂN GÀ

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cá cam
Cá cam
Đùi gà tỏi loại lớn
Đùi gà tỏi loại lớ...
Cá lóc
Cá lóc
Cá ngân
Cá ngân
Cá saba
Cá saba
Cá thu đao
Cá thu đao
Cá bạc má
Cá bạc má
Cá nục
Cá nục
Cá trứng
Cá trứng
Cá hường
Cá hường
Đùi gà tỏi loại xếp lớp
Đùi gà tỏi loại xế...
Đùi gà tỏi loại xếp lớp 2
Đùi gà tỏi loại xế...
Cá diêu hồng
Cá diêu hồng
Cá mối
Cá mối
ĐÙI GÀ 1/4
ĐÙI GÀ 1/4
CHÂN GÀ
CHÂN GÀ
THỊT NẠC HEO
THỊT NẠC HEO
SƯỜN NON HEO
SƯỜN NON HEO
CÁNH GÀ
CÁNH GÀ
ĐÙI TỎI
ĐÙI TỎI