THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

THỊT BÒ NHẬP KHẨU

Bò 64
Bò 64
Bò 45
Bò 45