THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

THỊT HEO NHAP KHẨU

Thịt ba roi
Thịt ba roi
Sườn non heo
Sườn non heo
Thịt nạc
Thịt nạc
Chân giò heo
Chân giò heo
Tim heo
Tim heo