THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

THỊT GÀ NHẬP KHẨU

Đùi gà 1/4
Đùi gà 1/4
Đùi gà tỏi loại vừa
Đùi gà tỏi loại vừa
Chân gà
Chân gà
Đùi gà tỏi loại lớn
Đùi gà tỏi loại lớn
Cánh gà
Cánh gà