THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

CÁ NỘI ĐỊA

Cá diêu hồng
Cá diêu hồng
Cá lóc
Cá lóc
Cá mối
Cá mối
Cá sapa
Cá sapa
Cá bạc má
Cá bạc má
Cá trứng
Cá trứng
Cá hường đỏ
Cá hường đỏ