THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

CÁ NHẬP KHẨU

CÁ NỤC GAI
CÁ NỤC GAI
CÁ NỤC BÔNG 400-600GR
CÁ NỤC BÔNG 400-600GR