THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

Phần Ăn 15.000 - 20.000

Phần Ăn 15.000 - 20.000
Phần Ăn 15.000 - 20.000