THỰC PHẨM TƯƠI,NHẬP KHẨU

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

thông tin liên hệ
ÔNG PHAN ĐỨC VIỆT
Giám Đốc - 0918 347 289

Món Chiên

Cá chiên
Cá chiên
Gà chiên
Gà chiên
Tôm chiên
Tôm chiên
Đậu chiên
Đậu chiên